Dzkir, Wirid dan Doa Sesudah Shalat

Ada sebagian muslim bilamana selesai mengerjakan sholat lima waktu langsung meninggalkan tempat sholatnya lalu berdiri untuk segera kembali meneruskan kesibukan duniawinya. Mereka tidak menyempatkan diri untuk berhenti sejenak membaca wirid ataupun bacaan-bacaan yang sesungguhnya dianjurkan dan dicontohkan Nabi Muhammad shollallahu ’alaih wa sallam.

Dianjurkan sesudah selesai shalat supaya membaca dzikir-dzikir (wirid-wirid) sebab sangat besar faedahnya.

Di bawah ini adalah Dzikir-dzikir sesudah shalat:

Astaghfirullaahal ‘adhiimalii waliwalidayaa wali ash-habil huquuqi ‘alayya walijamii’il mu’miniina walmukminaati wal muslimiina wal muslimaatil ahyaa-I minhum wal amwaati 3x

Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalahu lahul mulku walahul hamdu yuhyi wayumiitu wahuwa ‘ala kulli syai-in qadiirun 3x

Allaahumma antas salaam waminkas salaamu wailaika ya’uudus salaamu fahayyinaa rabbanaa wata’aalaita yaadzal jalaali wal ikraami.

Membaca surat Al Fatihah

Membaca ayat kursi (1:255)

Shaidallaahu innahu laa ilaaha illa huwa wa-ulul’ilmi waa iman bil qisthi laa ilaaha illa huwal ‘aziizul hakiimu innaddiina ‘indallaahil islaamu.

Qulillahumma maalikal mulki tuktil mulkaman tasyaa-u watanzi’ul mulka miman tasyaau watuizzu man tasyaa-u watudzillu man tasyaa-u biyadikal khairu innaka ‘ala kulli syai-in qadiirun

Tuulijul laila fin nahaari watuulijun nahaara fil laili watukhrijul hayya minal mayyiti watukhrijul mayyita minal hayyi watar zuqu man tasyaa-u bighairi hisaabin.

Subhanallaah 33x

Alhamdulillaahi 33x

Allaahu Akbar 33x

Allaahu Akbar kabiiran walhamdu lillaahi katsiiran wasubhaanallaahi bukratan wa ashiilan.

Laa ilaaha illallaahu wah dahu laa syarikalahu lahul mulku walahul hamdu yuhyi wamiitu wahuwa ‘alaa kulli syai-in qadiirun

Laa haula walaa quwwata illa billaahil ‘aliyil ‘adhiimi

Dilanjutkan dengan doa:

Doa Setelah Sholat Fardhu 1

Allaahumma laa maani’a lima a’thaita walaa mu’thi limaa mana’ta walaa haadiya limaa adl-lalta walaa mubaddila limaa hakamta walaa rad dalimaa qadlaita walaa yanfa’u dzaljaddi minkal jaddu laa ilaaha illa anta

Allaahumma shali ‘alaa sayyidina muhammadin ‘abdika warusuulikan nabiyyil ummiyi wa’alaa aalihi wa ashabihi wasallim.

Wahasbunallaahu wani’mal wakiilu walaa haula walaa quwwata illa billaahil ‘aliyyil ‘adhiimi.

Astaghfirullaahal ‘adhiima.

Doa Setelah Sholat Fardhu 2

Bismillaahirrahmaanirrahiim.Alhamdulillaahi Rabbil ‘alaamiin.

Hamdan yuwaafii ni’amahu wa yukaafi maziidahu.

Yaa rabbanaa lakal hamdu kamaa yan baghii lijalaali wajhika wa ‘azhiimi sulthaanika.

Allaahumma shali’alaa sayyidinaa Muhammadin wa’alaa aali sayyidinaa Muhammad.

Allaahumma rabbanaa taqbbal minna shalaatanaa washiyaamanaa wa rukuu’anaa wa sujuudanaa wa qu’uudanaa wa tadharru’anaa wa takhasy-syu’anaa wa ta’abbudanaa wa tammim taqshiiranaa ya Allaahu ya Rabbal ‘alaamiina.

Rabbanaa zhalamnaa anfusa-naa wa in lam taghfir lanaa wa tarhamnaa lana kuunannaa minal khasiriina.

Rabbanaa wa laa tahmil ‘alaina israh kamaa hamaltahu ‘alalladziina min qablinaa.

Rabbanaa laa tauzigh quluubanaa ba’da idz hadaitana wa hablanaa min ladunka rahmatan innaka antal wahhaabu.

Rabbanaghfir lanaawali waalidiinaa wa lijamii’il muslimiina wal muslimaati wal mu’miniina wal mu’minaati al ahyaa-I minhum wal amwaati innaka ‘alaa kulli syai-in qadiirun.

Rabbanaa aatinaa fiddun-yaa hasanatan wa fil aakhirati hasanatan wa qinaa ‘adzaabannaari.

Allaahummaghfir lanaa dzunuubanaa wa kaffir ‘annaa sayyi-aatinaa wa tawaffanaa wa-‘al abraari.

Subhana Rabbika Rabbil ‘izzati ‘amma yashifuuna wa salaamun ‘alal mursaliina walhamdu lillaahi Rabbil aalamiin.

Typed By Harris Noor Rabbasa

———————————————————————————

Doa Sesudah Shalat Wajib

Setelah shalat wajib lima kali sehari, kita melakukan dzikir dan wirid, kemudian memanjatkan doa.
Tidak ada ketentuan pasti, doa apa yang harus kita ucapkan ketika itu. Akan tetapi, dua-dao berikut ini barangkali dapat dipakai sebagai pegangan bagi yang ingin mempraktekkannya:

1. Mohon keteguhan iman di hati:

Rabbanaa laa tuzigh quluubanaa ba’da idzhadaitanaa wa hablanaa milladunka rahmatan innaka antal-wahhaab.

Wahai Tuhan kami janganlah Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk, dan berilah kami rahmat dari sisi-Mu.  Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia.

2. Mohon kesabaran:

Rabbanaa afighh ‘alainaa shabran wa tsabbit aqdaamanaa wanshurnaa ‘alal-qaumil-kaafiriin.

Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran atas diri kami, tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang kafir.

3. Mohon dimatikan dalam keadaan baik:

Rabbanaa innanaa sami’naa munaadiyan yunaadii lil-iimaani an aaminuu birabbikum fa-aamannaa.  Rabbanaa faghfir lanaa dzunuubanaa wa kaffir ‘annaa sayyi-aatinaa wa tawaffanaa ma’al abraar.  Rabbanaa wa aatinaa maa wa’adtanaa ‘alaa rusulika wa laa tukhzinaa yaumal-qiyaamati innaka laa tukhliful-mii’aad

Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengan seruan orang yang menyeru kepada iman, (yaitu): “Berimanlah kamu kepada Tuhanmu!” Maka kami pun beriman.  Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang banyak berbuat kebaktian.  Wahai Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul-Mu.  Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat kelak.  Sesungguhnya Engkau tidak akan menyalahi janji.

4. Mohon terhindar dari siksa neraka:

Rabbanaa innaka man tudkhilinnaara faqad akhzaitah, wa maa lizhzhaalimiina min anshaar.

Wahai Tuhan kami, sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka telah Engkau hinakan dia, dan tiada lagi penolong bagi orang-orang yang zalim.

5. Mohon terjau dari godaan setan:

Wa qurrabbi a’uudzu bika min hamazaatisy-syayaathiini wa a’uudzu bika rabbii ayaahdhuruun.

Wahai Tuhan, aku berlindungan kepada-Mu dari godaan setan, dan aku berlindung kepada-Mu dari kehadirannya.

6. Mohon dikaruniai keturunan yang baik:

Rabbanaa hablanaa min azwaajinaa wadzurriyyaatinaa qurrata a’yuniw-waj’alnaa lil-muttaqiina imaamaa

Wahai Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami istri dan keturunan yang menggembirakan hati, dan jadikanlah kami sebagai panutan bagi orang-orang yang bertakwa

Advertisements

219 thoughts on “Dzkir, Wirid dan Doa Sesudah Shalat

Add yours

 1. Alhamdulillah ketemu jg blog yg saya cari. Bolehkah saya sadur utk keperluan syiar dan pribadi. Saran: zikir n doa dibagian pertama tolong tambahkan arti bhs Indonesia nya. Tks, semoga amal jariyah Anda membawa hikmah n hidayah bagi kita semua. Amin. (Hafizh)

 2. Terima kasih banyak. Boleh minta arti dari kedua doa setelah shalat fardhu? supaya lebih enak berdoanya karena mengerti arti doanya..terimakasi banyak..

 3. tiada tuhan selain Allah pemilik kesempurnaan dan keperkasaan hanya kepadaNYA kita berlindung dari segala kejahatan yang hadir secara terang2an maupun sembunyi2, berdoalah dengan ketulusan dan kesungguhan Allah lagi Maha Mengetahui hati dari setiap hamba2NYA

 4. Memang Kekhusukan sholat dimulai dari kebenaran dan pemahaman tentang bacaan, terutama hati dan niat. semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang khusuk dalam sholat. Amin

 5. alhamdulillah..dgn ada nya laman ini dapatlah memudah kan sy menghafal doa dgn mudah ..insyaallah… terima kasih setiap kebaikan pasti dibalas dgn pahala

 6. Alhamdulillah,

  Terima kasih kepada penulis artikel.

  Amalan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi seluruh umat.

 7. Terimakasih kepada penulis telah share pengetahuan tentang amalan setelah sholat. Jika Anda berkenan, silakan share juga pengetahuan Anda di wirid.forumotion.com .

 8. Assalamu’alaikum wr.wb

  Terima kasih buat do’a-do’a nya.semoga dengan banyak-banyak berdo’a,akan terkabul do’a kita tersebut.Dan bagi yang belum terkabul kan,bersabar dan intropeksi diri knapa do’a-do’a kita itu belum terkabul.mungkin ALLAH menyuruh kita agar bersabar,karna orang yang berdo’a itu banyak sekali tak terhitung.dan tugas kita,menunggu giliran,hingga akhir nya nanti giliran do’a kita akan dikabulkan.Amin.

  1. @Cori : Betul sekali, pengabulan doa oleh Allah SWT ada 3 Jenis :

   Dikabulkan seketika
   Ditangguhkan
   Dikabulkan dng jenis yang berbeda, dan bisa jadi kebalikan dari apa yg kita inginkan, karena Allah SWT Maha mengetahui apa yang terbaik buat hamba Nya

   So.. jangan putus asa dalam berdoa, dan terus berusaha, Ayo kita bisa….!!

 9. assalamu’alaikum..
  minta ijin u/ ngopy ni file,yach…mudah2’an b’rmanfaat bagi saya, penulis & pembaca smuanya..mtur tengkiu
  Wasalamu’alaikum

 10. Makasih yah atas bacaan Do’a dia atas,,Saya mu’alaf,Nggak apa2 yah saya copy do’anya..klw ada do’a2 lain kirmin lagi….Thank 4 All,,,

 11. Makasi atas sharing`nya ya ^^v sangat bermanfaat.

  Mohon izin dan keikhlasannya untuk meng`copy..semoga mendapat balasan paling baik dari Allah SWT amin :))

  Makasii.

 12. alhamdulullaah,,
  ikhlaskan saya mengamalkan wirid dan doa2 ini.
  semoga Allah membuka pintu2 RahmatNya bagi kita yang mencari jalan kebenaran. amin

 13. assalamualaikum
  saya minta izin meng-copy zikir dan doanya untuk diamalin dan di bagi ke teman saya,semoga bisa menambah keimanan kita kepada ALLAH.SWT
  Amin…
  Terima kasih
  wassalamualaikum

 14. mari kita tumbuh kan,sebarkan dan luaskan agama Allah. Sekarang Islam merupakan agama yg paling pesat tingkt pertumbuhannya…amin…aku jg minta izin untuk mencopy do’a2 ini..moga bermanfaat bg semua dan jd jariah bg pemulis artikel ini ..amin..

 15. mohon ijin copy untuk dihapal dan buat anak2 ku,teman2 juga.terimakasih….ini sangat membantu sekali..mohon diikhlaskan.
  klo ada arti bhs indonesia nya . . . .

 16. Alhamdulillah akhirnya ketemu juga blog yg saya cari selama ini, kalo ga keberatan tlg dong kirimi saya via email skalian bahasa arabnya. Makasih

 17. bagus sich… tapi dakwahnya ada yang kurang…. kenapa tulis doa (bahasa arab:red) tapi ditulis dengan bahasa selain bahsa arab ???? apa bedanya dengan agama lain ??????? belajar tulis arab dunk….. aplikasinya kan ada ?????????

 18. sememangnya baik,
  pastikan faham apa yang dipinta, kepada siapa dipinta.
  sesungguhnya adalah lebih baik mngetahui dan mengenal tempat yang dipinta.
  sesungguhnya adalah sangat rugi tidak mengenal tempat (siapa)yang dipinta.
  sesungguhnya meminta pada yang tak kenal adalah sia-sia sahaja perbuatan itu.
  jadi nasihat saya cubalah belajar mengenal tempat yang atau orang yang kita pinta pertolongan…………………belajarlah mengenal Allah sebenarnya.

 19. minta izin ya…..
  semoga diterima amal-nya.
  mungkin kalow bisa sertakan huruf arabnya yaaaa…..biar sekalian tau baca’an arabnya.
  trim’s yaaaa

 20. Alhamdulillah semoga dapat bermanfaat bagi kehidupan kita khususnya dalam melengkapi do’a do’a kita di tiap-tiap waktu ba’da sholat. Allah Maha Mengetahui dan Maha mengabulkan do’a hambanya. Amin

 21. assalamualikum wr.wb.
  saya adalah muallaf jadi saya mohon dengan sangat,tentang kebenaran dari do’a2 yang ada di atas,,apakah benar itu do’a yang sering di gunakan oleh imam2 di masjid atw di tempat lain,,tolong di reply yah pertanyaan saya ini saya mohon,,,krn saya takut nanti salah jalan,,terima kasih dan mohon d maklumi,,
  wassalamualaikum wr.wb

  Semoga kita semua selalu dalam lindungan allah subhanawata’allah,,amin ya robbal alamin

 22. Ass.wr.wb.mihon izin dan keiklasanya, saya mau mengkopi tulisan ini semoga bermamfaat bagi saya khususnya juga bagi kaum muslimin umumnya. amin. Wass.wr.wb.

 23. bisa gak ya akh klo dzikir-dzikir atau do’anya disertakan pula dalil hadist yang shohih ataupun dari alqur’an yang menjelaskan tentang dzikir atau do’a tersebut sehingga dalam mengamalkannya sesuai dengan apa yang rosululloh shollallahu ’alaih wa sallam lakukan, sehingga amalan tersebut bernilai ibadah dan mendapatkan pahala, karena mengerjakan sunnah rosululloh shollallahu ’alaih wa sallam.

 24. Kalau aq boleh usul….. Pakai tulisan arab boleh,,, sepertinya lebiah baik untuk dibaca dan lebih mudah…. Terima kasih…..

 25. Makasi bnyk atas doa2 nya . Skr sy mulai sesudah sholat baca2 doa ini tp smbil di baca gpp kan ? Soalny blm hafal smua . Saat bermanfaat sekali 🙂

 26. Kalo boleh bisa ditampilkan dalam bahasa Arabnya n terjemahannya yang lbh lengkapnya donk… 🙂 maaf klo ngerepotin…
  Thanks yah…

 27. Assalamualaikum, , , , ,

  THanX YacH
  Ini sANgaT MEmbuANTuu
  n MeMBEri KHan buUANYak maMFaat
  n iZIn N90Pi nya yACh_ _ _ _ _

 28. assalamu’alaikum wr. wb.

  atas limpahan karunia allah SWT saya masih diberi kegidupan dan masih bisa melihat apa yang bermamfaat buat saya…
  saya minta ijin untuk mengcopy isi na dan saya mengucapkan terima kasih….

  wassalamu’alaikum……

 29. saya mau copy dzikir & doanya. Mohon di iklaskan dan
  semoga menjadi amal yang tak terputus,,
  amiin..
  wassalammu`alaikum

 30. Terima kasih buat pencerahhannya ini bagi-bagi aja mudah-mudahan bisa menambahkan

  Sesudah shalat lima waktu baca Istghfar “ Astaghfirullohal’adzim al-ladzi laailaha il-la huwalhayyul qoyyumu wa-atuubu ilaih “ 3x
  “Laailaha il-lallohu wahdahu laasyarikalahu lahulmulku walahulhamdu yuhyi wayumiitu wahuwa ‘la kul-li syai-ing qodiir” 1x
  “Allohumma ajirnii minannar” 7x

  Allohumma antassalam, waminkassalam, wa ilaika ya’uudussalam, fahayinaa Robbana bissalam, wa adkhilnal jannata darossalam, tabarokta Robbanaa wata ‘aalaita yaa dzaljalali wal ikraam.
  Allaahumma laa maani’a lima a’thaita walaa mu’thiya limaa mana’ta walaa roodda limaa qodhoita walaa yanfa’u dzaljaddi minkal jaddu

  Audzubillahiminassyaithonirrojiim, bismi allaahi alrrahmaani alrrahiimi. alhamdu lillaahi rabbi al’aalamiina. alrrahmaani alrrahiimi. maaliki yawmi alddiini. iyyaaka na’budu wa-iyyaaka nasta’iinu. ihdinaa alshshiraatha almustaqiima. shiraatha alladziina an’amta ‘alayhim ghayri almaghdhuubi ‘alayhim walaa aldhdhaalliina. 1 X , Al-Ikhlas 3x , Al-Falaq 1x, An-Nas 1x

  alif-laam-miim. dzaalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiina. alladziina yu/minuuna bialghaybi wayuqiimuuna alshshalaata wamimmaa razaqnaahum yunfiquuna. waalladziina yu/minuuna bimaa unzila ilayka wamaa unzila min qablika wabial-aakhirati hum yuuqinuuna. ulaa-ika ‘alaa hudan min rabbihim waulaa-ika humu almuflihuuna

  Wa ilahukum ilahu wakhidun , La ilaaha il-la huwarrohmaanurrohiim.
  Allohu Laa iaaha illaa huwalhayyul qoyuum, laa ta’ khudzuhuu sinatuw walaa naum, lahu maa fiissamaawaati wa maa fil ardhi, mandzaalladzii yasyfa’u ‘indahuu illaa biidznih, ya’lamu maa baina aidiihim wamaa kholfahum, wa laa yukhithuuna bisyai’in min ‘ilmihi illa bimaa syaaa’a, wasi’a kursiyyuhussamaawaati wal ardho, wala ya-uduhuu khifzuhumaa wahuwal ‘aliyul ‘azhiim.
  aamana alrrasuulu bimaa unzila ilayhi min rabbihi waalmu/minuuna kullun aamana biallaahi wamalaa-ikatihi wakutubihi warusulihi laa nufarriqu bayna ahadin min rusulihi waqaaluu sami’naa wa-atha’naa ghufraanaka rabbanaa wa-ilayka almashiiru. laa yukallifu allaahu nafsan illaa wus’ahaa lahaa maa kasabat wa’alayhaa maa iktasabat rabbanaa laa tu-aakhidznaa in nasiinaa aw akhtha/naa rabbanaa walaa tahmil ‘alaynaa ishran kamaa hamaltahu ‘alaa alladziina min qablinaa rabbanaa walaa tuhammilnaa maa laa thaaqata lanaa bihi wau’fu ‘annaa waighfir lanaa wairhamnaa anta mawlaanaa faunshurnaa ‘alaa alqawmi alkaafiriina.

  Syahidallaahu annahu laa ilaaha illa huwa walmalaikatu wa-ulul’ilmi qaa iman bil qisthi laa ilaaha illa huwal ‘aziizul hakiimu innaddiina ‘indallaahil islaamu.

  Qulillahumma maalikal mulki tuktil mulkaman tasyaa-u watanzi’ul mulka miman tasyaau watuizzu man tasyaa-u watudzillu man tasyaa-u biyadikal khairu innaka ‘ala kulli syai-in qadiirun

  Tuulijul laila fin nahaari watuulijun nahaara fil laili watukhrijul hayya minal mayyiti watukhrijul mayyita minal hayyi watar zuqu man tasyaa-u bighairi hisaabin.

  Illahi yaa robbi anta maulana
  Subhanallaah 33x Subhanallohil ‘adzimi wabihamdihi

  Hamdan daaiman abada
  Alhamdulillaahi 33x Alhamdulillahirobbil ‘alamin ‘ala kulli haaliw wani’matin

  Allaahu Akbar 33x
  Allaahu Akbar kabiiran walhamdu lillaahi katsiiran wasubhaanallaahi bukratan wa ashiilan.
  Laa ilaaha illallaahu wah dahu laa syarikalahu lahul mulku walahul hamdu yuhyi wamiitu wahuwa ‘alaa kulli syai-in qadiirun Laa haula walaa quwwata illa billaahil ‘aliyil ‘adhiimi

  Astaghfirullohal ghofururrohim 100 x
  Laailahail-lallohu Muhammadun Rosulullohi ‘alaihi wasallam, kalimatu haqqin ‘alaiha nahya wa’aliha namutu wabiha nubasu ingsyaAllohu ta’ala minal aaminin, birohmatillahi wakaromihi jazallohu ta’ala ana sayyidana wanabiyyana Muhammadan Shol-lallohu ‘alaihi wasallam
  Allahumma sholli ‘ala muhammad fii awalina wa akhirina wabarik wasalam warodiyallohu tabaroka wata’ala an kulli shohabati rosulillahi ajma’in amiin

  bismi allaahi alrrahmaani. alhamdu lillaahi rabbi al’aalamiina. hamdan yuuafii ni’mah wa yukafii maziidah yaa Robbanaa lakalhamdu kamaa yanbaghi lijalali wajhikal kariim wa aziim sulthonik

  Allohumma Sholli wasalim alaa sayidinaa Muhammad, sholatan tunjinaa bihaa min jami’il ahwaali wal afaat, wa taqdhilanaa bihaa min jami’il hajaat, wa tuthohirunaa bihaa min jami’is sayi’at, wa tarfa’unaa bihaa ‘indaka a’laa ddarojaat, wa tubalighunaa bihaa aghsol ghoyat min jami’il khoirot fil hayaati wa ba’dal mamaati.

  Allaahumma innaa nas-aluka salaamatan fiddiini, wa’aafiyatan fil jasadi, wa ziyaadatan fil ‘ilmi, wa barakatan fir-rizqi, wa taubatan qablal mauti, wa rahmatan ‘indal mauti, wa maghfiratan ba’dal mauti. Allaahumma hawwin ‘alainaa fii sakaraatil mauti, wannajaata minan-naari, wal ‘afwa ‘indal hisaabi.

  Rabbanaa laa tauzigh quluubanaa ba’da idz hadaitana wa hablanaa min ladunka rahmatan innaka antal wahhaabu. Rabbanaa aatinaa fiddun-yaa hasanatan wa fil aakhirati hasanatan wa qinaa ‘adzaabannaari. Subhana robbika robbil ‘izzati ‘amma yashifun wasalaamun ‘alal mursalina walhamdulillahi robbil ‘alamiin.

 31. Alhamdulillah aq bsa dpt info Doa2 n wirid stlah shalat. Artikelnya aq copy ya. Trimakasih sblumnya. Insya ALLAH bsa diamalkan n yg punya artikel mendpat pahala dri ALLAH SWT,amin.

 32. Pembuat blog yg senantiasa dilimpah ruah rahmat Allah swt. . Meminta ne alangkah baik a bila doa doa itu ditulis bhs arab. .smga sukses selalu ya says:

  Pembuat blog yg senantiasa dilimpah ruah rahmat Allah swt. . Meminta ne alangkah baik a bila doa doa itu ditulis bhs arab. .smga sukses selalu ya

 33. sangat membantu dalam menuju kebaikan, keberkahan dan kerahmatanNya (insya Allah)…
  mohon ijin untuk print out
  Semoga keberkahan dariNya selalu menyertai antum…

  Terima kasih

 34. terima kasih sharingnya… saya mau tanya itu doa sesudah sholat fardhu 1 dan 2 hukumnya gimana boleh pilih salah satu? atau harus keduanya?

 35. trimss aku sangat berterima kasih sekali, dengan adanya bacaan seperti ini aku dapat sedikit mengerti dan memulai untuk belajar kembali hal yang telah aku lupa,, trimsssss

 36. Assalamu’alaikum yaa akhi …

  Afwan bila ana agak berbeda menanggapi.
  Ana memang sedang mencari doa dan dzikir sehabis sholat fardhu, tapi tentu yang ada dalilnya yang jelas lagi kuat. Maksudnya, yang memang pernah diajarkan oleh Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam dan dipraktekkan oleh para Sahabat Radhiallahu’anhu..

  Ana belum menemukan dalil dari doa yg antum share di blog ini.

  Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi hidayah oleh Allah Azza Ja’ala untuk selalu menuntut (tholibul) ‘ilmi. Mulai membiasakan yang sunnah dan tidak menyunnahkan yg sudah biasa.

 37. Asalam mu alaykum wr wb.Terima kasih banyak atas kerendahan hati sawdara” yang telah memberikan tuntunan zikir & do’a sehabis shat fardu.

 38. Alhamdulillah ya..
  Insya Allah bisa bermanfaat buat keseharian saya dalam berzikir dan berdoa sehingga sholat dan ibadah saya bisa lebih khusu dan Insya Allah bisa di terima oleh Allah Swt. Terima kasih atas segala keikhlasannya menampilkan bacaan dzikir dan doa-doa ini, Semoga Allah senantiasa melimpahkan rezki dan pahala berlimpah buat Anda, Wassalam

 39. Jazakallahu khairan utk penulis artikel.. sangat bermanfaat bagi saya. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatNya kepada seluruh ummat yg ada di dunia ini.

  Apabila berkenan saya ingin sedikit menambahkan, barangsiapa yang membaca dzikir dan wirid setelah solat fardhu maka (InshaAllah) Allah akan menaikan derajatnya 10x lipat..
  Amalan ini tergolong ringan utk dilakukan, tapi manfaatnya SubhanAllah..
  (Sumber: Wisata Hati – ANTV, 18 April 2012)

  Wassalam.. 🙂

 40. wirid trsbut sngt saya butuhkn stiap kali slse mlaksanakan solat fardu namun, agk sulit dibaca krn ditulis dgn huruf latin oleh krn itu mohon diubah dgn huruf alqur’an

 41. . . Mkasih ya buat doa nya. Selain mmberikan ilmu baru untuk saya ini juga menjadi ptunjuk baru untuk saya.
  Kalo boleh saya mau minta do’a untuk ksembuhan orang yg kita sayangi ada gg?

 42. Jazakallah mas Firman atas pemuatan do’a dan wirid ba’da sholat nya. moga Allah ganjar amal mas Firman dengan ganjaran yg berlipat ganda.

 43. Assalamualaikum wa rahmatullahhiwabarakattu.Doa-doa di blog ini sungguh sangat baik dan bermanfaat. semoga do-doa yang lain juga dapat dimuat di blog ini. Selamat ….. dan kami mohon ijin doa-doa yang di blog ini untuk kami copy. trima kasih.

 44. mas saya nyari yang versi arabnya ..agak susah ya.. saya agak susah baca bacaan bahasa arab ke huruf latin…klo ada mohon diupdate ya mas …sya pengen hapal wirid..makasi sblmnya

 45. Jazakallahu khairan utk penulis artikel.. sangat bermanfaat bagi saya. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatNya kepada seluruh ummat yg ada di dunia ini.

 46. saya mengucapkan terimakasih bnyak kepada yg sudh membuat blog ini. saya sngat terbantu sekali.
  mohon izin untuk mengcopy ya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: